Ledige stillinger | Nykøbing Falster Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Kirketjener søges til Nykøbing Falster Sogn

En medarbejder til service- og rengøringsopgaver samt til praktisk bistand ved kirkelige handlinger søges. Tiltrædelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter. Stillingen er gennemsnitlig 30 timer pr. uge.

Stillingen vil have base i Østre kapel, men kirketjeneren skal generelt være indstillet på at udføre tjenester i alle sognets lokaliteter. Arbejdet består bl.a. i praktisk drift af kølerum, praktisk bistand ved gudstjenester og kirkelige handlinger, samt rengøring af og tilsyn med bygninger.

Ansvarsbevidsthed, fleksibilitet samt evne til at planlægge er nødvendigt. For den rette person er det et godt job med frihed under ansvar.

Der må påregnes en stor del weekendarbejde, samt aftenarbejde i et vist omfang.

Ansøgere med erhvervet truckcertifikat er ønskeligt, men ikke et krav.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte samt det tilhørende protokollat som kirketjener. Organisationsaftalen og fællesoverenskomsten kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen aftales inden for intervallet 249.025 kr. – 321.112 kr. årligt (31.03.2012 niveau), jfr. organisationsaftalen. Der ydes et årligt rådighedstillæg 23.500 kr. (31.03.2012 niveau).

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Generelt er der et uddannelseskrav for ansatte, som ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere. Uddannelsen skal gennemføres inden for de 2 første år af ansættelsen. Se cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er 3 måneders prøvetid. Der vil blive indhentet en børneattest og straffeattest på den ansøger, som påtænkes ansat i stillingen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kirkegårdsleder Kasper Olsgaard Nielsen (30 61 48 54) samt på www.nykfsogn.dk. Ansøgning med relevante bilag skal være Nykøbing F Sogn i hænde senest den 24. juli 2022 og sendes til kon@nykfsogn.dk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30.