Krucifiks / Lysekrone | Nykøbing Falster Sogn

Krucifikset på nordvæggen er fra 1646 og var oprindelig placeret ved det omtalte dåbskapel.
De to alterstager er fra 1501. Lysekroner og lysearme stammer næsten alle fra 1600-tallet. Lysearmen på sydvæggen i koret er fra ca. 1600-25. Den er formet som et dragehoved med opspilet gab i det ene slyng og som en kvindefigur i folderig dragt på selve lysearmen.