Udløb / Fornyelse | Nykøbing Falster Sogn

Udløb / Fornyelse

Et gravsteds udløbsår vil fremgå af det tilsendte gravstedsbrev. I det år, hvor gravstedet udløber, vil gravstedsejer modtage et brev i september måned, hvoraf prisen for fornyelse vil fremgå. Gravstedet kan enten fornyes ved benyttelse af det medsendte girokort eller ved personlig henvendelse på kirkekontoret/kirkegården.

HUSK at gravstedsejer agerer på samtlige arveberettigedes vegne.