Køb | Nykøbing Falster Sogn

Køb

Køb sker ved henvendelse til overgartner Kasper O. Nielsen på mobil 30 61 48 54.

Der aftales en tid, så pårørende kan besigtige det specifikke gravsted, man ønsker at købe.

Ved ønske om nedsættelse i fællesgravsområde, skal der ikke ske henvendelse.